Bacterien
kunnen ernstige infecties veroorzaken zoals long- of hersenvliesont steking, maar ook minder ernstige zoals wondinfecties en enkele vormen van keel- en oorontsteking. Bacteriën kunnen WEL worden bestreden met antibiotica.

Antibiotica werken enkel bij infecties veroorzaakt door bacteriën, bijvoorbeeld bij wondroos. Bacteriën zijn verantwoordelijk voor ernstige infecties zoals long- of hersenvlies ontsteking, maar ook minder ernstige zoals wondinfecties en enkele vormen van keel- en oorontsteking. Bij longontsteking of een vermoeden ervan, zijn antibiotica noodzakelijk. Bij deze infectie worden de longblaasjes aangetast, meestal door bacteriën waartegen antibiotica wel actief zijn. Zonder efficiënte behandeling met antibiotica kan longontsteking dodelijk zijn.

Raadpleeg zeker je arts bij luchtweginfecties met aanhoudende hoge koorts, kortademigheid of pijn bij het ademen. Alarmtekens bij kinderen zijn: koorts boven 39°C die niet daalt met koortswerende middelen, zeer moeilijk of luidruchtig ademen, zeer onrustig gedrag of juist futloosheid, en herhaaldelijk braken.

Alleen een arts kan de diagnose van longontsteking stellen.

Hebben kinderen vaker antibiotica nodig?

Neen. Als ouder ben je natuurlijk zeer bezorgd over de gezondheid van je kinderen. Kinderen blijken doorgaans veel meer antibiotica te gebruiken dan volwassenen. Daar is nochtans geen enkele reden voor. Antibiotica werken nu eenmaal niet tegen virussen. Bovendien ontneem je kinderen de kans om hun eigen afweersysteem op te bouwen en aan te scherpen door onnodig antibiotica te geven.

TOT SLOT. WAAROM IS NUTTELOOS ANTIBIOTICAGEBRUIK GEVAARLIJK?
Door het nutteloos gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Infecties die we vandaag kunnen genezen met antibiotica, zouden in de toekomst wel eens opnieuw dodelijk kunnen worden. Het is bovendien een illusie te
verwachten dat er nog steeds nieuwe antibiotica worden gevonden. Het is in het belang van ons allemaal dat we de bestaande antibiotica minder vaak en beter gebruiken.