W

Wanneer wel antibiotica

in , by admin

Bacterien
kunnen ernstige infecties veroorzaken zoals long- of hersenvliesont steking, maar ook minder ernstige zoals wondinfecties en enkele vormen van keel- en oorontsteking. Bacteriën kunnen WEL worden bestreden met antibiotica.

Antibiotica werken enkel bij infecties veroorzaakt door bacteriën, bijvoorbeeld bij wondroos. Bacteriën zijn verantwoordelijk voor ernstige infecties zoals long- of hersenvlies ontsteking, maar ook minder ernstige zoals wondinfecties en enkele vormen van keel- en oorontsteking. Bij longontsteking of een vermoeden ervan, zijn antibiotica noodzakelijk. Bij deze infectie worden de longblaasjes aangetast, meestal door bacteriën waartegen antibiotica wel actief zijn. Zonder efficiënte behandeling met antibiotica kan longontsteking dodelijk zijn.

Raadpleeg zeker je arts bij luchtweginfecties met aanhoudende hoge koorts, kortademigheid of pijn bij het ademen. Alarmtekens bij kinderen zijn: koorts boven 39°C die niet daalt met koortswerende middelen, zeer moeilijk of luidruchtig ademen, zeer onrustig gedrag of juist futloosheid, en herhaaldelijk braken.

Alleen een arts kan de diagnose van longontsteking stellen.

Hebben kinderen vaker antibiotica nodig?

Neen. Als ouder ben je natuurlijk zeer bezorgd over de gezondheid van je kinderen. Kinderen blijken doorgaans veel meer antibiotica te gebruiken dan volwassenen. Daar is nochtans geen enkele reden voor. Antibiotica werken nu eenmaal niet tegen virussen. Bovendien ontneem je kinderen de kans om hun eigen afweersysteem op te bouwen en aan te scherpen door onnodig antibiotica te geven.

TOT SLOT. WAAROM IS NUTTELOOS ANTIBIOTICAGEBRUIK GEVAARLIJK?
Door het nutteloos gebruik van antibiotica worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Infecties die we vandaag kunnen genezen met antibiotica, zouden in de toekomst wel eens opnieuw dodelijk kunnen worden. Het is bovendien een illusie te
verwachten dat er nog steeds nieuwe antibiotica worden gevonden. Het is in het belang van ons allemaal dat we de bestaande antibiotica minder vaak en beter gebruiken.

Tagged with:  
W

Wanneer geen antibiotica

in , by admin

VERKOUDHEID, ACUTE BRONCHITIS EN GRIEP WORDEN VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN. ANTIBIOTICA ZIJN NIET WERKZAAM TEGEN VIRUSSEN. INFECTIES WORDEN DOOR VERSCHILLENDE MICROBEN VEROORZAAKT. VIRUSSEN EN BACTERIËN BEHOREN TOT DE VOORNAAMSTE ZIEKTEVERWEKKERS.

Virussen
veroorzaken verkoudheden, acute bronchitis, griep en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Ze zijn ook verantwoordelijk voor heel wat bekende infecties zoals mazelen, rode hond, hepatitis en aids. Antibiotica hebben GEEN enkel effect op virussen.

Gebruik geen antibiotica bij

1. Verkoudheid
Een verkoudheid met wat neusloop, lichte keelpijn en kriebelhoest wordt veroorzaakt door meer dan honderd
verschillende soorten virussen die de bovenste luchtwegen kunnen besmetten.

Behandeling? Verkoudheden genezen spontaan na 3 tot 5 dagen omdat je lichaam antistoffen aanmaakt die de virussen doden.

2. Actute bronchitis.
Als de besmetting met dezelfde virussen optreedt in de lagere luchtwegen, noemen we dit acute bronchitis. Dit gaat gepaard met lichte tot matige koorts. Het hoesten is heviger omdat er meer slijm wordt geproduceerd.

Behandeling? Acute bronchitis geneest eveneens spontaan, maar het duurt langer voordat alle virussen opgeruimd zijn.
Behandeling? Verkoudheden genezen spontaan na 3 tot 5 dagen omdat je lichaam antistoffen aanmaakt die de virussen doden.

3. Griep
Griep wordt veroorzaakt door verschillende soorten virussen, waaronder het infl uenzavirus. Griep komt meestal voor onder de vorm van een epidemie in de wintermaanden. De symptomen zijn matige tot hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn, irritatie van neus en keel, en een algemeen gevoel van ziek zijn.

Behandeling? Ook griep geneest meestal spontaan en antibiotica hebben geen enkele invloed op de symptomen. Toch kan griep voor bepaalde risicogroepen (ouderen of verzwakte personen) ernstige gevolgen hebben. Tegen het infl uenzavirus, het gevaarlijkste griepvirus, kan je je laten vaccineren. Deze vaccinatie moet echter jaarlijks herhaald worden.

Tagged with: